ประวัติ

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

นายคเณศวร์   เกิดผล

เกิดวันที่   16   กรกฎาคม    2524  (วันอาสาฬหบูชา)

ที่อยู  164/1  ม.3   ต.วังขนาย    อ.ท่าม่วง    จ.กาญจนบุรี    71110

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา                              โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฏร์บำรุง

ระดับมัธยมต้นศึกษา                          โรงเรียนวิสุทธรังษี

ออกแบบและเขียนแบบ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ              วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ช่างก่อสร้าง

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ช่างก่อสร้าง

ระดับปริญญาตรี                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วท.บ.  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   เทคโนโลยีก่อสร้าง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ                       มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ระดับปริญญาโท                                  มหาวิทยาลัยศิลปากร

เทคโนโลยีการศึกษา

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.  2553  –  พ.ศ. 2555                  ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า

ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

พ.ศ.  2555  –  พ.ศ. 2556                   ครู  คศ.1   โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า

ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

พ.ศ.  2556  –  ปัจจุบัน                           ครู  คศ.1   โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฏร์บำรุง

ต.ท่าม่วง  อ.ท่าม่วง   จ.กาญจนบุรี

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: